Škola ve Stodůlkách poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Děti a žáci mateřské školy, přípravného stupně, speciální školy a kurzu k doplnění základů vzdělání jsou rozděleni do pěti tříd, v každé třídě pracuje třídní učitel s asistentem pedagoga.

 

NABÍZÍME:

  • fyzioterapii
  • canisterapii
  • snoezelen
  • logopedii
  • perličkovou koupel
  • masáže
  • jízdu na koních
  • využití metod alternativní a augmentativní komunikace
  • využití informačních technologií ve výuce
  • školu v přírodě
 
počítadlo.abz.cz
NAZEV WEBU